slide1.jpg slide2.jpg slide3.jpg

Privacyverklaring MHC Epe

Dit is de privacyverklaring van de Mixed Hockey Club Epe, gevestigd te Epe. Vereniging ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40101213 hierna te noemen: `MHC Epe’

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: [email protected].

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

page1image3102775184page1image3102775456

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

page1image3100979584

Ontvangers

Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

 

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

 

page1image3101796272

Uitvoering van de overeenkomst

page1image3101801120

Als u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Wordt u geen lid, dan worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden.

NVT

Administratie

 

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

 

 • Boekhouder
 • Accountant
 • Penningmeester

 

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

 

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is.

page1image3101882336

 

 • E-marketingtools

 

Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.

 

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

 

Toestemming

Zolang als men aangemeld is.

page1image3101906304

Sponsoren

page1image3101910192

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

 

 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP-gegevens

 

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 

 • Websitebeheerder
 • Analytics tools

 

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

 

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

 

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

page1image3101974032

NVT

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites -en welke pagina’s- door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig als en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt MHC Epe uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de MHC Epe met u heeft, tenzij MHC Epe wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht MHC Epe te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij MHC Epe op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U moet zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Als u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal MHC Epe deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van MHC Epe hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

MHC Epe treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Als u zich als minderjarige wenst te registreren, moet u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van MHC Epe. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. MHC Epe raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

MHC Epe past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. MHC Epe raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Heeft u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of wilt u de Vereniging verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact opnemen met:

 

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.